Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Cung cấp bò giống chất lượng cao!

Nhận cung cấp bò giống chất lượng cao cho các dự án hoặc hộ nuôi
Nhận cung cấp bò thịt cao sản cho các công ty , cơ sở ...
Chi tiết xem tại
http://vn.myblog.yahoo.com/bobatri/article?mid=14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét